Organisationsförändring på ledningsnivå i NYAB

_DSC7869-Redigerad_webb

Magnus Granljung tillträder som COO, Chief Operating Officer den 15 mars. Organisatoriskt ligger tjänsten som ”Operativ chef” direkt under Koncernchef. Således kommer all operativ verksamhet i samtliga affärsområden och dotterbolag att ligga under Magnus.

Efter avslutandet av koncernens minsta affärsområde Bygg under föregående år består NYAB nu av fyra affärsområden varav två är dotterbolag. NYAB har den position och den grund koncernen strävat efter för en fortsatt skalbar tillväxt, där våra volymer ligger i infrastruktur-, och anläggningsrelaterad projektverksamhet.

Fjolårets 1.35 miljarder SEK i försäljningsvolym, tillsammans med det hittills bästa ekonomiska resultatet, kommer stiga kraftigt innevarande år.

NYAB koncernen har en åtta år lång obruten svit av lönsam tillväxt. Under dessa år har organisationsstrukturen fram tills nu alltid varit densamma på ledningen.

– Komplexiteten i vår projektverksamhet tillsammans med den kraftiga expansion vi har i nya geografier ställer nya krav på ledarskapet. Genom denna omorganisation får jag möjlighet att ha ett större fokus på det finansiella och leda koncernen till en eventuell IPO process/ börsintroduktion. Min uppfattning är att vi har en fantastisk kultur i NYAB, med branschens bästa människor i vår kärnverksamhet. Det är nyckelpersonerna i projektverksamheten som möjliggör en vinstmarginal om ca 10% under hård tillväxt. Med Magnus som operativ chef kommer vi ha en ledning som är på lika hög nivå som vi håller i vår kärnverksamhet, samt i våra stödfunktioner. Vi står väl rustade för framtidens utmaningar, säger Johan Larsson, Koncernchef NYAB.

Magnus Granljung har en gedigen erfarenhet av ledande befattningar från anläggningsbranschen. Närmast kommer Magnus från rollen som VD i dotterbolaget och affärsområdet NYAB Infrastruktur.

– För att försvara nuvarande vinstmarginal på koncernnivå om >10% EBIT så måste vi nu under fortsatt tillväxt få bättre resursoptimering mellan respektive affärsområde. NYAB har en sanslös bredd inom infrastruktur och anläggning. Vi går in i en ny fas i vår utveckling och vi måste hörsamma kunder och samhällets krav och för att säkerställa hållbarhet, kvalitet och lönsamhet så måste vi arbeta med dessa frågor mer centraliserat parallellt med den kreativitets-, och prestationskultur som respektive affärsområde tydligt uppvisar. NYAB är inte och har aldrig varit en toppstyrd koncern, kraften kommer från individen och kärnverksamheten. Genom den samsyn vi har i koncernen tar vi oss an framtiden och bibehåller kombinationen av hög tillväxt och hög vinstmarginal. Ett hållbart företagande helt enkelt, säger Magnus Granljung, COO på NYAB.

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.