Tidrapport Lathund Mobilapp

Tidrapportering och reseräkning med Proapps i mobilapp

 

1. Startvärde

När du öppnar appen möts du av startsidan. Vi använder alla funktioner förutom Dagbok.

 

Proapps Projekt i mobilen

Klick på punkterna uppe i det högra hörnet för ytterligare funktioner. Här kan du välja att synkronisera grunddata (det görs per automatik vid uppstart), se din veckorapportering samt logga ut.

 

Proapps Projekt i mobilen

2. Projekttid 

På startsidan har du fyra flikar i botten: Öppna, Favoriter, Utkast och Vecka. Blå markering visar vilken flik du är inne på.

Öppna: Visa rader du skapat men inte skickat för attest och avslagna (närmaste chef har skickat tillbaka din rapportering).

Favoriter: Spara dina favoritprojekt (inkl. beskrivning och tidkod) för att snabbt registrera tid.

Utkast: Hitta påbörjade men ej färdigställda tidstransaktioner som sparats som utkast.

Vecka: Veckovy och överblick av tidigare rapporter. Klicka på summan under dagen för att se vad du rapporterat mot den dagen.

 

Proapps Projekt i mobilen

2.1 Skapa ny tidrapport 

Under Vecka är dagens datum alltid markerat med rött. Byt vecka genom att klicka på pilarna till vänster och höger. 

För att rapportera timmar markerar du en dag och klickar på +-tecknet.

 

Proapps Projekt i mobilen

 

I nästa steg väljer du vilket projektnummer du jobbat mot.

Appen kommer ihåg det projektnummer du senast valt. Klicka på texten för en valbar lista eller använd sök-knappen för att söka på projektnummer eller namn.

När du valt projekt klickar du på Tid Projekt.

 

Proapps Projekt i mobilen

Proapps Projekt i mobilen

2.2 Tidkoder

Välj vilken tidkod du vill rapportera mot samt antalet timmar och minuter.

Koder för arbetad tid

Tidkod ARB-TID – Månadsavlönad yrkesarbetare/tjänsteman

Tidkod TIM – Timmar YA/Lärling

Tidkod TIM-ACK – YA/Lärling ackordsprojekt

OBS! Helgdagar är inte markerade som röda dagar i kalender. Var uppmärksam på när det är helgdag och rapportera då på tidkod HELG. Endast YA och lärlingar ska rapportera HELG. Är man tjänsteman lämnar man fältet tomt.

En komplett lista över tidkoder som du är behörig till finner du i appen.

Tryck på pil i nederkanten för att komma vidare till nästa flik.

 

Proapps Projekt i mobilen

2.3 Välj dagar 

Välj de dagar du vill lägga in tiden på. Om du arbetat på samma projekt flera dagar kan du klicka på de veckodagarna. 

För att ändra timantal på någon av dagarna trycker du på en dag (håll inne) och tidsrutan öppnas.

När du är klar, tryck ”Spara”.

 

Proapps Projekt i mobilen Proapps Projekt i mobilen

 

VIKTIGT! Om du jobbar in fredagen, exempelvis 11, 11, 11, 7 timmar ska du ändå rapportera 8 timmar per dag, måndag till fredag. Det har med diverse inställningar i lönesystemet att göra (t.ex. semesterberäkning) och 8 timmar per dag är ordinarie schema. 

Du ska totalt rapportera 40 timmar per vecka och det kan bestå av ordinarie tid och/eller frånvaro. Övertid är de timmar som överstiger 40 timmar och rapporteras på egen tidkod den dagen du arbetat övertid. 

Vid frågor, kontakta oss på ekonomi@nyabab.se eller 0920-19415.

2.4 Skicka för attest

När du registrerat din tid kommer du tillbaka till veckovyn och kan använda pil-symbolen för att skicka dina rader för attest. Genom att hålla inne på raden (transaktionen, det du rapporterat) får du upp symboler så du kan slänga, ändra eller skicka för attest på radnivå.

Rader som är skickade för attest är gråa och kan inte ändras. Om du måste ändra och redan skickat in din rapport kan du be du din närmaste chef att avvisa tidrapporten. Då kan du ändra efteråt.

 

Proapps Projekt i mobilen

3.0 Reseersättning 

För att rapportera in kilometerersättning klickar du på “Resa” i huvudmenyn.

Kalendervyn för reseersättning fungerar på samma sätt som när du rapporterar Tid Projekt.  Markera, dag, tryck på +-tecknet och välj projektnummer. Därefter väljer du Resa Projekt.

 

Proapps Projekt i mobilen

3.1 Koder

Nästa steg är att välja typ av kilometerersättning:

KM01 – Skattefri kilometerersättning för dagliga resor (endast för YA).

KM02 är kilometerersättning tjänsteresor med egen bil. 

KM03 är kilometerersättning tjänsteresor med dieseldriven förmånsbil.

KM04 är kilometerersättning tjänsteresor med bensindriven förmånsbil.

 

Proapps Projekt i mobilen

 

Fyll i antalet kilometer och klicka på pilen längst ner till höger.

I nästa steg beskriver du ditt ärende. Det kan t.ex stå. resa till Gällivare. Om resan gäller första inställelseresan till projektet eller avflyttning från projekt är det viktigt att du skriver det.

Därefter kan du markera flera dagar om du kört samma resa.

När du är nöjd klickar du på Spara.

4.0 Traktamente 

För att rapportera traktamente väljer du “Traktamente” på startsidan. Kalendervyn ser likadan ut som när du rapporterar tid och kilometerersättning. Välj vilken dag du startat din resa och klickar därefter på +-tecken.

Välj vilket projektnummer du rapporterar mot. Därefter klickar du på Trakt Projekt.

4.1 Ort och boende

I nästa steg fyller du i land Sverige samt en beskrivning om tjänsteresan. T.ex. kört till projekt i Gällivare.

Om du ordnat eget boende klickar du på eget boende så det blir grönt. Det innebär att traktamentet inte ska reduceras med 35%.Om NYAB ordnat boende åt dig ska eget boende vara grått.
Ersättning anställd ska alltid vara grönt oavsett om du eller NYAB ordnat boendet.

 

Proapps Projekt i mobilen

4.2 Avresa och hemresa 

Ni som yrkesarbetare har rätt till högst 2 skattepliktiga traktamenten för mellanliggande helg förutsatt att ni åker tillbaka till samma projekt veckan därpå. För att rapportera dessa traktamenten väljer ni avresa lördag kl. 07.00 och hemresa söndag kl. 20.00

 

Proapps Projekt i mobilen

 

Nästa steg handlar om kostavdrag. Har ni exempelvis bott på hotell och fått hotellfrukost fyller ni i 1 under frukost. Om inget kostavdrag skall göras fyller ni endast i en punkt i fältet för beskrivning för att ta er vidare.

När du fyllt i samtliga traktamenten kan du i menyn längst ner välja Öppna. Då ser du alla transaktioner för traktamenten som du kan skicka till attest. Du skickar allt för attest uppe i höger hörn där det står Attest.

4.3 Information till tjänstemän

Som tjänsteman är du berättigad till traktamenten enligt skattelagstiftningen. 

För att traktamente ska kunna betalas ut skattefritt behöver följande tre förutsättningar vara uppfyllda:

  1. Den anställde gör en tjänsteresa med övernattning som ligger mer än 50 km utanför den vanliga verksamhetsorten och bostaden.
  2. Det utbetalda skattefria beloppet får inte överstiga schablonbeloppen för skattefritt traktamente, fn 240 kr. Vid varje övernattning betalas även ett skattepliktigt nattraktamente ut, fn 120 kr.
  3. NYAB som arbetsgivare behöver ha ett underlag, en reseräkning, som innehåller uppgifter om den anställdes tjänsteresa. Detta kriterium uppfylls när ni använder Proapps.

Som tjänsteman kan du få både helt och halvt traktamente, beroende på avrese- och hemresetid.

Heldag – resan påbörjas före klockan 12.00 avresedag och avslutas hemkomstdagen efter klockan 19.00.

Halvdag – resan påbörjas klockan 12.00 eller senare avresedagen, eller avslutas hemkomstdagen klockan 19.00 eller tidigare.

Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.