Bro över GC-väg

nyab-projekt-nybro
nyab-projekt-nybro
Kund

Gällivare kommun

Plats

Gällivare

År

2018-2019

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Omfattning

8 miljoner SEK

Arbetets art
Byggnation av omfartsväg för Riksväg 45 innan schakt för broläget inleddes. Schakt av jord och berg. Betongarbeten för ny bro, återfyllning och återuppbyggnad av vägen. Nya räcken och refuger på vägsträckan som påverkats av byggnationen. Ny gång och cykelväg under den nya bron och anslutning till befintliga vägar på båda sidor om E45.

Fler projekt inom Anläggning, Infrastruktur