E10 etapp 2

nyab-login
nyab-login
Kund

Trafikverket

Plats

Kiruna

År

2019-2021

Entreprenadform

Generalentreprenad/Utförendeentreprenad

Omfattning

156 miljoner SEK

Arbetets art
Avtäckning, Schakt & Fyllning, Avverkning & Röjning, Losshållning berg, Bergschakt, Grundläggning bro. 5 st BTG-Broar, Överbyggnad, Beläggning, Elarbeten, Belysningsarbeten, Räckesarbeten, Planteringar, Kantstöd (Granit), Smågatsten, BTG-plattor, Erosionsskydd. Linjemålning. Nybrytning av väg Ca. 4 km (E10 2.5 km + anslutande vägar 1.5 km). Massförflyttning. Sanering förorenad mark. Varma beläggningar. Trummläggning, Dikning, Markåterställning. VA-arbeten

Fler projekt inom Infrastruktur