Stadshuset i Kiruna

NYAB INFRA vinner upphandling avseende markarbeten för nytt stadshus i Kiruna.

Det är med stor stolthet som NYAB INFRA meddelar att kontraktet är vunnet. Nu återstår det att göra ett högkvalitativt arbete som i förlängningen skapar en nöjd kund. Extra roligt är det symbolvärde detta projekt har för pågående samhällsomvandling och stadsflytt tillsammans med det faktum att koncernbolaget NYAB nyligen färdigställde rivningen av industribyggnaden som tidigare låg på tomten.

Att NYAB-koncernen har kommunicerat att vi vill ta en så stor och aktiv roll i kommande och pågående samhällsomvandlingar i malmfälten som marknaden låter oss gör detta projekt extra intressant.

FB
TW
LI