Varumärkes- och verksamhetsförändring i NYAB-koncernen

nyab-nyab-infra-jpg

 

NYAB INFRA fusioneras in i moderbolaget.

Enda omgående förändringen är att inga anbud lämnas från NYAB INFRA från och med november 2016.

Tidigare fastslagen varumärkesstrategi för bolagen NYAB Sverige AB  ”NYAB” samt NYAB INFRA AB ”INFRA” har varit att INFRA utför T&M-intensiva projekt.

NYAB utför mer ingenjörsbetonade markarbeten utöver bygg, stängsel, rivning och husflyttning.

I verkligheten har båda bolagen i god samsyn och samråd under uppstartsfasen utfört en stor andel av sin volym i det andra bolagets segment.

Då båda varumärkena haft en otrolig tillväxt med god lönsamhet och tillsammans når en volym om ca 350 miljoner SEK under 2016, och med en orderstock som indikerar en ordentlig tillväxt 2017 så ser vi att nuvarande varumärkesstrategi inte håller. Kunder, leverantörer och anställda upplever redan nu i ökande grad en otydlighet avseende vilket bolag som skall lämna anbud och utföra respektive projekt.

För att optimera koncernens fortsatta utveckling och strategi har NYABs och INFRAs vd överenskommit om att INFRAs verksamhet fusioneras in i moderbolaget NYAB, samtliga anställda i INFRA kommer också erbjudas fortsatt anställning i NYAB.

Samtliga pågående projekt i NYAB INFRA kommer att drivas färdigt tom godkänd slutbesiktning. Efter fastställd årsredovisning för 2016 kommer samtliga utestående aktier, i detta fall ägda av INFRAs vd Ronny Nylund att förvärvas av NYAB i enlighet med överenskommen värderingsmodell mellan köpare och säljare. Ronnys anställning som vd och aktieägare kvarstår till uppskattningsvis mars/april 2017. Ronny kommer därefter att övergå till verksamhet i eget bolag samt har blivit erbjuden att fortsättningsvis utföra uppdrag på konsultbasis åt NYAB.
 

-Ronny Nylund, vd NYAB INFRA AB

-Johan Larsson, vd NYAB Sverige AB

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.