VD har ordet

-DSC2910-2-jpg

Utvecklingen fortgår

NYAB´s första halvår 2018 går i utvecklingens tecken. Tillväxttakten avseende omsättningsvolym är klart högre än tidigare prognosticerat. Prognosen för koncernens årsomsättning kan vi revidera och nu med säkerhet säga att den kommer att överstiga 800 miljoner SEK, möjligen når vi 900 miljoner SEK.

År 2017 omsatte NYAB-koncernen 480 miljoner SEK.

Förutsättningarna är goda för att med marginal klara av ett rörelseresultat 2018 som överstiger 7% EBITDA.

Sedan NYAB påbörjade sin resa våren 2013, har vi resultatmässigt aldrig presterat ett så bra första halvår som vi gjort innevarande år, detta räknat i såväl SEK som i %.

NYAB´s satsning på hållbarhet fortgår, vi har under året utfört ett omfattande arbete som styrts från koncernledningen där KMA & Hållbarhetschefen ingår. Det har redan gett frukt, vi har utfört revisioner hos ett par underentreprenörer och leverantörer. Och vi är väl medvetna om att NYAB´s lägsta nivå aldrig är högre än våra underentreprenörers lägsta nivå. Vi måste följaktligen framöver arbeta ännu mer med att utvecklas tillsammans med våra leverantörer och underentreprenörer.

Vi har vunnit ett kontrakt där kunden i samband med kontraktsskrivning framhöll att en starkt bidragande anledning till att de valde att jobba med just NYAB är vårt hållbarhetsarbete. Framtiden, som jag talade om i mitt föregående VD-ord är i och med det redan här. Vi har alltså kunnat använda vårt hållbarhetsarbete som ett konkurrensmedel. Det känns för mig väldigt bra att se arbets- och förhållningssätt inom hållbarhetsfrågor implementeras, systematiseras och prioriteras i vår verksamhet. Jag förväntade mig inget annat än att det skulle gå bra och fort. Det antagandet har visat sig vara korrekt och NYAB´s medarbetare har i vanlig ordning ej varit motsträviga när det känns bra och gäller utveckling. Samt att tänka nytt och större. Arbetet och utvecklingen inom hållbarhetsfrågor fortgår.

Dotterbolaget tillika affärsområdet NYAB Infrastruktur, som bildades i september 2017 utvecklas mycket väl, och de kommer redan detta år att stå för uppskattningsvis 20% av koncernens totala omsättningsvolym. Värt att nämna här är att NYAB Infrastruktur i linje med koncernens strategi vunnit ett antal löpande avtal, i olika former för att ha en bas för övrig verksamhet och inte vara helt beroende av att vinna projektupphandlingar. Koncernens första mark- och beläggningsavtal med en kommun, Kalix kommun är ett faktum. Två rangordningsavtal med Trafikverket, ett för ”Järnväg” och ett för ”Väg” är nyligen tilldelade och avser geografiskt stora delar av Stockholm/Mälardalen och Norra Norrland.

Övriga affärsområden utvecklas och växer de också, framöver tror vi mycket på järnvägsspecifika projekt samt fiber/opto. Vi har tecknat ett antal mindre kontrakt inom dessa segment och avsikten är att fortsätta utvecklas inom desamma. Såväl bygg som anläggning har goda år bakom sig och marknadsutbudet ser väldigt bra ut idag och kommande år.

NYAB´s utveckling och goda resultat har sin grund i att vi tar rätt strategier och idéer till handling och utförande, och vi utför väl. Vi respekterar varandra och våra olikheter. Våra fyra affärsområden kompletterar varandra och bär koncernledning samt stödfunktioner och det ger oss konkurrenskraft. Vi gör det tillsammans och vi gör det bra. Vi navigerar efter kundnöjdhet, och vi är inte rädda att säga till de gånger vi tycker att vår kund har eller gör fel. Vi ser det som vårt ansvar och vår skyldighet.

Vi gör sammantaget mer rätt än fel, och de gånger vi gör fel tar vi ansvar och lär oss.

Förenklat kan man säga att vår ”modell” stimulerar utveckling och kraftigt förminskar risken att bli ”fat and lazy” vilket är en av ett entreprenadföretags största fiender.

Som norrbottning gläds jag extra åt att vi tecknat vårt första kontrakt med Kaunis Iron. Glädjen är klart större över att man nu i ökad utsträckning vågar tro på en långsiktig gruvverksamhet i Pajala än över att Kaunis Iron har det goda omdömet att vilja göra affärer med NYAB.

Satsningen i Pajala, i det fall den faller väl ut, betyder lika mycket för lokalsamhället som LKAB gör för Kiruna och Gällivare. Det skapar en framtidstro som i förlängningen ger nödvändig livskraft åt lokalsamhället och är positivt för hela länet.

I höst röstar Sverige, främst riksdags- och kommunalval kommer följas med stort intresse.

En i många avseenden ny värld med ökad polarisering, ökat inflytande och påverkan via sociala medier och friare marknadskrafter.

Jag hoppas att vi iaf delvis röstar med hjärtat, att värderingar som solidaritet och hållbarhet vilka bygger ett samhälle, har betydelse och avspeglas i valresultatet. Jag hoppas att vi nu i valspurten får se djupare resonemang och ideologier framträda. Att vi får se en trovärdig bild av hur välfärden skall finansieras på ett sunt och hållbart såväl som kostnadseffektivt vis. Sverige skall med det skattetryck vi har, ha råd men en välfärd i absolut världsklass. Då krävs reformer inom landsting, polis och skola.

Jag önskar mindre av de populistiska nycker som såväl oppositions- som regeringspartier ägnat sig åt i allt för stor utsträckning de senaste åren.

Valresultatet i riksdagsvalet kommer att ha en större betydelse för samhällets utveckling kommande mandatperiod än något val jag deltagit i.

Framtiden för NYAB, dig, mig, Norrbotten och Sverige blir i hög utsträckning vad vi gör den till!
Framtiden är spännande, och tro mig, utveckling är framtiden!

-Johan Larsson, VD NYAB

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.