VD har ordet

varselkl-der-jpg

”Jag vill inleda med att tacka medarbetare, leverantörer, kunder och övriga intressenter för ett väl utfört och stabilt 2013. Ett lyckosamt halvår har passerat sedan mitt tillika NYAB:s första VD-ord. Målsättningen för År 2013 har med råge infriats samt överträffats. Tillväxten för helåret 2013 mot jämförelseåret 2012 var väldigt tillfredställande, i siffror: drygt 57 miljoner kr i omsättning vilket ger en tillväxt om ca 140%. Mest glädjande är det faktum att den underliggande lönsamheten på vår kärnverksamhet var väldigt bra, spetsad med en och annan ”affär” landade vi på ett rörelseresultat överstigande 13% för räkenskapsåret 2013. Redovisade siffror är att betrakta som konsekvensen och kvittot av ett mer än väl utfört lagarbete omfattande närmare 50 personer och personligheter.

Övrigt som är värt att notera för föregående år är att NYAB förändrat och förnyat sin logotyp, detta med syfte att förtydliga och förenkla för att bygga ett starkare varumärke. Nyanläggarna i Luleå AB plockas bort ur logotypen, NYAB och månen kvarstår.

Vårt mål för helåret 2014 står fast i enlighet med ursprunglig plan, dvs en tillväxt om minst 40% mot jämförelseåret 2013. När det gäller taket på tillväxttakten så är det kvaliteten och kundnöjdheten som sätter gränsen, där tummar vi aldrig. I orderstocken för År 2014 finns det redan drygt 35 miljoner kr, det skall jämföras med föregående år då vi gick in i År 2013 med <4 miljoner i orderstock. Vi vill dessutom ytterligare förstärka och tydliggöra vår position i Malmfälten. NYAB har två företagsförvärv så gott som klara, vi har tagit i hand med säljarna. DD är utförda och aktieöverlåtelseavtal är under utformning. Förvärven är i olika segment och presenteras närmare innan utgången av Q1.

I skrivande stund arbetar vi parallellt med produktion och anbudsinlämnande även stenhårt med omorganisation, IT, personalansvar, kvalitets- och miljöarbete, nyrekryteringar och omstruktureringar. Allt detta för att ha samtliga delar på plats för att inte ”växtvärk” skall begränsa våra möjligheter till en fortsatt lönsam tillväxt baserad på kvalitet och nöjda kunder.

Vidare är marknadsutsikterna att betrakta som goda, utbudet av entreprenader inom mark- och bygg är stort i länet, framförallt i Malmfälten och efter kusten. Konkurrensen är dock fortsatt stenhård och i regel är det minst en handfull intressenter och anbudslämnare, konkurrens sporrar oss att bli ännu bättre, och ärmarna är uppkavlade. Spelplanen på marknaden förändras konstant och detta i ett högt tempo. Bolag som verkat i mer eller mindre ren UE-form konkurrerar med sina forna kunder, aktörer breddar sitt produktutbud, gamla allianser faller och nya samarbeten uppstår. Detta skapar idealiska förutsättningar för ett mindre snabbväxande och snabbfotat bolag som NYAB, detta förutsatt att vi tolkar trender, tendenser och konkurrenters agerande korrekt, drar korrekta slutsatser och agerar.

Vårt bygge fortsätter på inslagen väg. NYAB fortsätter att arbeta med att skapa, förfina och numera dessutom underhålla ”en vinnande kultur” och lagkänsla som innefattar engagemang, glädje och ansvar genom hela organisationen. Lyckas vi kommer innevarande år att bli ytterligare ett steg i rätt riktning och leda till goda och långvariga relationer med våra samarbetspartners och intressenter. Vi äger frågan och förutsättningarna finns!”

– Johan Larsson, VD NYAB.

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.