VD har ordet

helmet-jpg

NYAB fortsätter att utvecklas (Känner redan efter första meningen att detta kommer, oavsett hur mycket jag filtrerar att bli långrandigt). Det är några månader till vi kan summera helåret 2014 men allt pekar uppåt. Vårt uttalade mål om en tillväxt om minst 40% i jämförelse med År 2013 kommer med råge att överskridas. Samtliga affärsområden Bygg, Anläggning och Special klarar var för sig årets tillväxtmål. Det har hunnit hända väldigt mycket under innevarande år.

Vi har under innevarande år lyckosamt etablerat oss i såväl Gällivare som Kiruna med kontor och en synlig samt tydlig marknadsnärvaro i malmfälten. Allt detta i linje med vår målsättning att spela en så stor och aktiv roll i pågående samt kommande samhällsomvandlingar och gruvrelaterade investeringar som våra kunder låter oss. Vi har under året utfört och utför entreprenader från Härnösand och Östersund upp till Kiruna kommun.

I föregående vd-ord (2014-02-08) kommunicerade företagsförvärv har gått bra. HT-Bygg som blev starten på vårt nya affärsområde Bygg är nu fullt implementerat i NYAB. Det ger oss ytterligare ett ben att stå på. Affärsområde Bygg erbjuder mycket synergier med övriga affärsområden och ger oss i många fall möjligheten att erbjuda våra kunder en mer komplett slutprodukt.

Förvärvet av MMS AB är också att betrakta som lyckat. Bolagets ursprungliga verksamhet är in fusionerat i affärsområde Special. MMS är namnändrat till NYAB INFRA och Ronny Nylund är vd. NYAB INFRA har vunnit ett antal uppdrag och kontrakt i malmfälten, där det mest prestigefyllda är marken för Kiruna stadshus. Med tanke på att NYAB INFRA har varit verksamt från mitten av augusti 2014 så måste vi säga att bolaget hunnit väldigt långt på knappa 3 månader.

Nyanläggarna i Luleå AB är nu namnändrat, det registrerade namnet på den juridiska personen är sedan 2014-10-30 NYAB Sverige AB, marknadsnamnet kommer fortsatt att vara NYAB.

Syftet med detta är att stärka bolagets varumärke. Detta är en viktig del i vår mer långtgående varumärkesstrategi som inkluderar varumärken i nya nischer och segment under kommande år.

Detta år har vi fått ett ordentligt genomslag med vårt varumärke, NYAB börjar vara välkänt och omtalat. Våra främsta ambassadörer, i regel klädda i fluorescerande gör i grunden ett fantastiskt arbete. Detta har i förlängningen lett till att NYAB uppmärksammats i nyhetsprogram, lokaltidningar, affärstidningar, branschtidningar och i diverse digitala sammanhang.

NYAB har under innevarande år gjort en hel del investeringar i tid och pengar för att implementera ett affärssystem som klarar av koncernens tillväxt på ett tillfredställande sätt. Detta inkluderar ekonomisystem, lönesystem, fakturasystem. Delar av affärssystemet är implementerat i moderbolaget, strax efter årsskiftet skall det vara klart och köras fullt ut i både NYAB och NYAB INFRA.

Gällande rådande bygg- och anläggningsmarknad känner vi en viss oro, till största del är det världsmarknadspriset på järnmalm som gör att vi i viss grad märker av en försiktighet bland våra befintliga och presumtiva kunder i malmfälten.  Det som mest väcker vår oro är den bakomliggande orsaken till det låga järnmalmspriset, detta då de världsledande aktörerna/producenterna efter en rad goda år med mycket investeringar bestämt sig för att producera mer järnmalm än vad marknaden vill köpa. Detta drivs av investerare som vill ha avkastning på de stora investeringar som gjorts under de goda åren. Detta skapar ett överutbud och en ”självskapad” prispress som aldrig förr skådats och det gör situationen samt bottennivån svårbedömd. Vi kan dock dra slutsatsen att det lär vara problematiskt att få finansiering till framtida gruvöppningar för nya aktörer den närmaste mansåldern med tanke på hur mycket värden som gått förlorade de senaste månaderna. Kanske helt i linje med jättarnas önskemål skall tilläggas.

Sammantaget är dock bygg- och anläggningsmarknaden att betrakta som gynnsam samt god. Dessutom vågar NYAB alltid se möjligheterna. Farorna och riskerna skall alltid beaktas och analyseras men aldrig på bekostnad av att våga och att se möjligheter.

NYAB består idag av ca 60 personer och personligheter. Vi har ett fantastiskt ledarskap i organisationen, på NYAB är inte ledarskap kopplat till en titel. Det fantastiska ledarskapet återfinns hos bland annat kollektivanställda, arbetande förmän och administratörer. Ett ledarskap som definierar vår företagskultur och innefattar värdeord som yrkesstolthet, ansvarstagande, ärlighet, glädje och engagemang.

Vi ser en konstant utveckling hos medarbetarna i företaget. Skickliga människor från universitet och andra bygg- och anläggningsföretag har valt att komma till oss. Vi är i fas och väl förberedda för att först och främst avsluta innevarande år och sedan lyfta blicken och bestämma oss för hur mycket vi skall och klarar av att växa kommande år utan att pruta på kundnöjdheten. Den är och förblir avgörande, utan nöjda kunder överlever vi inte länge. Samtidigt pågår en konstant felsökning och verksamheten övervakas med kritisk blick för att identifiera bolagets svagheter tillika möjliga förbättringsområden.

Som helhet är NYAB bra, vi hävdar oss väl i befintlig konkurrens men vi får ödmjukt konstatera att vi kan och vill bli mycket bättre. Om vi skippar ödmjukheten kan vi istället säga: ”SKALL bli bättre” det är vårt löfte till våra kunder och oss själva.

– Johan Larsson, VD NYAB

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.