VD har ordet

nyhlens-hugosons-alvik-jpg

Utvecklingen i koncernen fortgår. NYAB och NYAB INFRA har tagit ordentliga kliv under 2014. Bolagen klarade med råge tillväxtmålen och omsättningen för helåret landade på knappa 140 miljoner. Då vi tillämpar succesiv vinstavräkning blir nettoomsättningen drygt 91 miljoner, vilket innebär att vi har ca 46 miljoner omsatt som ej tas med i nettoomsättningen och följaktligen inte heller är resultatavräknat.

Rörelseresultatet för koncernen landade på över 8% vilket innebär en klar försämring mot ett fantastiskt helår 2013 men ändock högt över branschgenomsnittet. Om man dessutom tar i beaktning att vi under år 2014 förvärvat ett byggföretag samt fusionerat in detsamma i NYAB, etablerat oss på två nya orter samt haft en tillväxt med drygt 100% i omsättning och ännu mer i antalet anställda, samt satt NYAB INFRA på banan så får vi ge ett rörelseresultat på 8% mer än godkänt.

Orderstocken i dagsläget är bra, drygt 150 miljoner ligger inne eller är upparbetat för året. Vi gör idag bedömningen att vi passerar 200 miljoner i omsättning under år 2015. Uppdragen varierar och vi ser ökad efterfrågan på olika varianter av partnering projekt. Det tar vi som ett gott betyg samt ett kvitto på att vi gör mycket rätt och får förtroenden som vi sedan värdesätter och vårdar.

Vi har under inledningen av 2015 rekryterat en CFO dvs ekonomichef, Madelene Ridefors som med god hjälp av nyanställda Katarina Nyström och Helena Öhman strukturerar upp befintlig verksamhet och lägger en grund som vi vågar och kan växa vidare från. Ett stabilt lag med erfarenhet från redovisnings och revisionsvärlden i två fall och bygg- och anläggningsföretag i ett fall. En mycket viktig pusselbit för NYABs fortsatta kvalitet och expansion.

Våra tillväxtmål kommunicerade i det första ”VD har ordet” överträffas och baseras på att vi levererar en slutprodukt som ger en kundnöjdhet. Vi har en i princip enhetlig tillväxt inom NYAB:s tre affärsområden samt NYAB INFRA, samtliga ligger runt 100% och är så fort som vi vågar köra i dagsläget för att inte drabbas av växtvärk i någon form. Affärsområde Anläggning är fortsatt det enskilt största affärsområdet.

Jag har flera gånger fått frågan varför NYAB är så transparenta i sin kommunikation och berättar så mycket om sina planer, ambitioner mm. Svaret på den frågan är förstås att vi vill vara tydliga. NYAB vill berätta för sina kunder, medarbetare, leverantörer och övriga vad NYAB är, vart vi vill och vart vi ska. Vi tror på öppenhet och vi tror att det attraherar duktiga människor och kunder.

Vår resa är bara i sin linda och efter detta verksamhetsår skall en ny 3-års plan för tillväxt presenteras och styrelsen arbetar parallellt med den vardagliga verksamheten febrilt med att konkretisera perioden 2016-2018, avseende nya nischer, segment, framtida volymer, eventuella företagsförvärv etc. När målsättningen är klarlagd och fastställd presenteras densamma.

Marknaden inom bygg- och anläggning är som helhet ljus och Norrbotten samt Västerbotten är att betrakta som goda marknader. Världsmarknadspriset på järnmalm är fortsatt en källa till osäkerhet och ett visst mått av oro, men vi vågar fortsatt  se möjligheter om än med ett ökat riskmedvetande.

NYAB lutar sig mot många kunder och de två enskilt största LKAB samt SSAB står tillsammans för mindre än hälften av vår totala volym. Geografiskt håller vi oss i huvudsak till norra Sverige även under år 2015 och enkelt sammanfattat kan man säga att i orterna Luleå, Piteå, Kiruna och Gällivare sker största delen av bolagets verksamhet.

Jag vill särskilt tacka våra medarbetare för år 2014. NYAB är ni, varken mer eller mindre.

Start-up perioden för NYAB börjar vara över och vi inleder nu ett massivt och intensivt arbete som vi kallar Performance in construction. Hjulet behöver inte uppfinnas igen och det är en definition (med en nödvändig omformatering) en av våra största kunder använt sig av. Exaktare beskrivning av vad Performance in construction står för finner ni på NYABs hemsida.

Avslutningsvis vill jag tacka närings-, kultur- samt föreningslivet i Norrbotten för den framtidstro och optimism som spirar, alltifrån Kiruna IF:s regnbågsfärgade matchdräkt till LKABs strävsamma kamp mot icke helt påverkbara faktorer som myndighetsbeslut och järnmalmspriser. Lindbäcks Byggs satsning på en ny trähusfabrik på Haraholmen och Norrbottens teatern för dess fantastiska föreställningar. De flesta är inte alls nämnda men det är vi tillsammans som gör Norrbotten.

– Johan Larsson, VD NYAB

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.