VD har ordet

lag-jpg

 

Människorna i NYAB växer och bolaget med dom.

Vi har under innevarande år erhållit ett antal entreprenadkontrakt inom framförallt anläggning men även inom bygg, stängsel, rivning samt husflyttning. Bara under juni har NYAB tecknat kontrakt för över 200 miljoner kr. Det ligger knappa 400 miljoner kr i vår orderstock, varav merparten produceras under innevarande år.

Vi har lyckats väl med vår plan att teckna ett antal löpande avtal samt ramavtal och innehar numer sådana med bl.a Trafikverket, Migrationsverket, Luleå Kommun, NLL, Överkalix kommun, Folksam och Länsförsäkringar. Dessa avtal är en viktig del i vår strategi.

Att inte vara alltför beroende av att vinna entreprenad upphandlingar samt att säkerställa sysselsättning även under vintern för att etablera NYAB som en av de större aktörerna. Ramavtalen är inom segmenten bygg, anläggning och rivning.

Dotterbolaget NYAB Infra fortsätter utvecklas och har redan vid halvårsskiftet en orderstock som överträffar fjolårets. Projekten sträcker sig från Piteå till Kiruna med en tyngdpunkt i norr. Huvudsakligen är det maskinintensiva markprojekt samt saneringar som ligger i orderstocken.

Flera större projekt är nyligen påbörjade och ett antal större påbörjas kommande månad så det är för tidigt att ställa en ekonomisk prognos för helåret 2016. Det vi med säkerhet kan säga är att första halvåret 2016 är markant bättre än första halvåret 2015 vilket utvecklades till ett mer än godkänt helår. Så förutsättningarna att lyckas bättre ekonomiskt än föregående år är minst sagt goda. Vi upplever att vi klarar av att leverera en hög kundnöjdhet och får den responsen av våra kunder. Det i sig är väldigt betryggande då det är vårt rättesnöre och det vi navigerar efter när vi bedömer vilken tillväxttakt vi klarar av, innevarande år är tillväxttakten klart lägre än föregående år.

Pensionsavgångar lurar runt hörnet, tidigare Entreprenadingenjör och Platschef Göran Segerlund har gått ned på en nivå där han bidrar som ”Senior teknisk rådgivare”, Göran som jag haft förmånen att arbeta med under hela min karriär, i sammantaget tre olika bolag fyller 69 år. NYAB och jag personligen har mycket att tacka Göran för. Vidare har vår Affärsområdeschef för bygg, Christer Berggren aviserat att han efter 45 år som byggare vill påbörja en nedtrappning av arbetstid och ansvar. NYABs förhoppning är att kunna behålla byggnestor Christer i en senior roll framöver, förhandlingar pågår och Christer själv får avgöra hur mycket och i vilken form han vill bidra till NYABs fortsatta resa.

Återväxten är dock betryggande och de flesta har avancerat och utvecklats inom sin tjänst och ett fåtal till en högre tjänst. Vi har också haft förmånen att välkomna en handfull nya medarbetare som samtliga anslutit för att de själv samt närmaste chef anser att de har rätt attityd och kommer göra NYAB ännu bättre.

Vi har under året förbättrat interna processer och tydliggjort ansvarsfördelningar. Våra IT-system har utvecklats ytterligare för att matcha vårt behov och vi har lanserat en ny webbplats. Kraftansträngningar har även lagts på områden som KMA, finans, juridik och försäkringar. Viktiga saker som görs som en del av innevarande års konsolidering samt lägre tillväxttakt. Det är ett måste för att kunna utveckla NYAB ytterligare kommande år.

Marknaden ser förhållandevis god ut och utbudet av projekt inom samtliga segment måste betecknas som bra. Konkurrensen är dock stenhård, så det gäller att samtliga delar av bolaget presterar för att uppnå den kundnöjdhet och det ekonomiska utfall som vi eftersträvar.

Sammanfattningsvis fortsätter NYAB att utvecklas och att växa. Vi gör det genom att ha roligt på jobbet. Genom att anta utmaningen att vara bättre idag än vad vi var igår och med ambitionen att vara ännu bättre imorgon.

-Johan Larsson, VD NYAB

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.