VD har ordet

web-banners17-jpg

2017-12-15:

NYAB, vi växer vidare.

Vi närmar oss årets slut och kan konstatera att vi växer, konsolideringen som utfördes 2016 har gett oss förutsättningarna att på ett bra sätt hantera den nuvarande volymen om knappa 500 miljoner SEK för år 2017.

Vi ser att vi har ett klart sämre resultat 2017 än vad vi hade föregående år. 2016 hade NYAB-koncernen ett rörelseresultat strax över 10%, nu ser vi ut att klara drygt 8%. Det får vi beteckna som mer än godkänt med hänsyn tagen till den kraftiga tillväxten. Och resultatet är alltså fortsatt långt över branschgenomsnittet.

Vi avslutar året med en välfylld orderstock, och vi vet redan nu att vi kommer att ha en kraftig tillväxt även 2018. Ett flertal av våra pågående projekt överstiger 100 miljoner SEK och är fleråriga.

Vi har satt Affärsområde bygg på banan och affärsområdet levererar bättre än de högt ställda förväntningar jag har på dom. Nybildade dotterbolaget NYAB Infrastruktur har mer än visat vad dom går för och produktion är redan i full gång. Samtliga fyra affärsområden levererar resultat.

Det blir väldigt tydligt hur viktigt det är att det ”gamla” och det ”nya” samsas och lär sig av varandra. Detta gäller såväl nyrekryteringar som mellan affärsområden. Hittills bedömer jag att vi lyckats bra med detta, NYAB som helhet är bättre. Till och med klart bättre. Vi kan erbjuda en komplett slutprodukt till fler kunder. Vi har fantastiska synergier mellan affärsområdena och vi jobbar som ett lag. ETT NYAB. Och det är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att vi fortsatt skall vara framgångsrika. Vi lever och verkar dessutom i en landsända med kraftiga säsongsvariationer så nyttan av att ha en utvecklad och mindre säsongskänslig byggverksamhet ska inte underskattas. Det faktum att OH-kostnader slås ut på större volymer och fler affärsområden stärker dessutom hela NYAB´s konkurrenskraft.

NYAB har under året färdigställt projekt från Dalarna och Gävle till Kiruna. Vår största marknad är Norrbotten och mer specifikt malmfälten och fyrkanten. Vi har i år passerat hundra färdigställda och avslutade projekt sedan 2013. Vår kundstock är diversifierad avseende såväl segment som kunder. Vi ser att vi sammantaget utför projekt och innehar ramavtal med flertalet statligt ägda bolag och verk. Vattenfall, Lkab, Sveriges Radio, Trafikverket, Fortifikationsverket, Sjöfartsverket mfl.

Marknadsutsikterna ser goda ut kommande år, malmfälten har stora volymer bygg framför sig och utbudet i fyrkanten kommer också vara på höga nivåer. Kaunis Iron arbetar för en omstart i Pajala där största hindret just nu tycks vara myndighets tillstånd. Samtidigt finns det en viss oro för världsmarknadspriset på järnmalm, Kinas stålproduktion spås minska samtidigt som Vales enorma gruva S11D närmar sig öppning, om än initierade källor säger att det dröjer ytterligare uppemot 1 år innan öppning. Då detta har påverkan på Lkab, regionens största arbetsgivare och bolag finns det anledning till att iaf uppmärksamma detta. Bostadsmarknaden, och då framförallt bostadsrätter genomgår en sättning, innan omfattning är känd och botten nådd finns ännu en risk. Nationellt är utbudet på bygg och anläggning långt över genomsnittet. Trots det ser vi att många branschaktörer har svag eller ingen lönsamhet. Konkurrensen är fortsatt hård, utländska aktörer och privatägda bolag tar marknadsandelar. Det gäller för samtliga aktörer att anpassa sig till rådande marknadsvillkor.

Vi ser att NYAB står sig starkt och att vi i hög utsträckning kan välja våra kunder. Vi ska under denna vinter besluta vilka vi vill ha ett långsiktigt samarbete med, vilka som vill arbeta med oss och sedan försöka att utvecklas med dessa. Detta blir ett strategiarbete som är avgörande för hur NYAB utvecklas kommande år. Som läget är nu får vi tacka nej till många som vill direktupphandla oss, som vill att vi lämnar anbud eller som vill direktförhandla om en kontraktsskrivning. NYAB arbetar med intresse, engagemang, kunskap och driv, utöver det tar vi ansvar. Vi vill någonting och det lönar sig. Vårt bästa sätt att bidra till regionens utveckling är att erbjuda högkvalitativa byggnationer och projekt med en kompetent, kostnadseffektiv och kostnadsmedveten organisation. Och det ser, förstår och uppskattar många av våra kunder.

NYAB´s ägare har under året som gått fått ett intressant och ett par mindre intressanta förfrågningar om att sälja bolaget. Förvärvsplanerna har presenterats av såväl finansiella som industriella aktörer. Det har fått oss att reflektera, och besluta att vi inte vill sälja NYAB. När vi diskuterat och analyserat har vi kommit fram till att en lockande tanke skulle vara att börsnotera NYAB, tanken på att notera ett norrbottniskt bolag med huvudkontor i Luleå är lockande. Det är såklart länge tills vi är där, men om vi håller samma utvecklingstakt som vi gjort sedan 2013 kommande 4-5 år så börjar frågan vara aktuell. Det skall poängteras att det inte är en målsättning. Det skall också poängteras att det kan göras på många olika sätt, tex genom fusion med annat eller andra bolag innan notering.

Det allra viktigaste är dock att vi fortsätter med det vi gör bra, att vi behåller glädjen, drivet, nyfikenheten och framåtandan.

Vilka vägar vi än väljer kommer detta att gå bra och framtiden är spännande.

– Johan Larsson, VD NYAB

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.