VD har ordet

KMA-jpg

2018-04-30:

NYAB sätter hållbarhet i fokus.

Vi har inlett 2018 mycket starkt, föregående års tillväxt om dryga 40% får i år full effekt avseende produktion och därmed omsättning på befintlig orderstock. Räknat i kronor kommer årets tillväxt att vara häftigare än föregående år, räknat i % blir det ungefär likvärdigt. Vi har dessutom vunnit kontrakt i planerad omfattning under året. Koncernen kommer innevarande år att ha en omsättningsvolym om uppskattningsvis 700 miljoner SEK, vi skall på den volymen klara av ett rörelseresultat som överstiger 7%. Att uppnå det resultatet är en absolut nödvändighet för att stå stabilt för kommande års tillväxt och
utmaningar.

Det går inte att klara av den tillväxttakt vi haft, ca 2000% under uppstartsfasen, dvs den inledande 5-årsperioden utan mycket goda ekonomiska resultat, och att sedan prioritera kassaflöde och tänka till vid kapitalbindningar och investeringar. Värt att nämna i sammanhanget är att när vi startade 2013 beslutade vi att vi ska göra denna resa som i högsta grad ”självfinansierade”, och därigenom ta ett steg i taget, i den takt som bolaget är
moget och redo. Vår övertygelse är att det lägger grunden för en vinnande kultur, och ger organisationen en möjlighet att begå misstag, och lära sig samt växa på en nivå där bolaget har råd att lära sig av sina misstag.

Motsatt förhållande eller tillvägagångssätt hade varit att ta ombord en riskkapitalist på resan i
uppstarten och snabbt ta större volymer och marknadsandelar. Min absoluta övertygelse är att det i slutändan hade blivit ett svagare bolag, som redan nu, fem år efter starten haft ett svagare varumärke och en svagare lönsamhet. Och inte minst så hade det bolaget inte haft en vinnande kultur. Vi har helt enkelt valt att bygga NYAB från grunden.

Vi är väl förberedda för årets utmaningar och har en på alla sätt mogen organisation och verksamhet för att klara året på ett bra sätt. Antalet anställda kommer senast under juni månad att passera 100 stycken. Antalet är relativt jämnt fördelat mellan tjänstemän och kollektivanställda, och ännu viktigare än antalet är såklart attityden och kompetensen hos dessa medarbetare som är riktigt, riktigt bra och hög.

Vi har också haft den stora glädjen att under året tillsätta en KMA- och Hållbarhetschef. Det är
mycket viktiga frågor och i den tjänsten ingår en självklar plats i koncernledningen. Just detta känns riktigt bra. Att få någon som driver frågor jag själv inte orkat med. Det ligger inte i NYABs DNA att bara följa och uppfylla minimi-krav, vi vill ha kraft och energi att växelvis vara med och leda, eller iaf sätta tryck och jaga de som leder. Sedan han tillträde har vi utvecklats ordentligt på kort tid inom hållbarhetsfrågor, och strukturer för KMA-arbetet är tydligare, vi vill såklart bidra till ett välmående, demokratiskt och jämlikt samhälle samt en frisk planet för oss och kommande generationer. Och vi måste klara av att hantera mjuka bitar på ett systematiserat vis i takt med vår tillväxt. Vi har även nått den volym som gör att vi from årsredovisningen för 2018 skall upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med gällande EU-lagstiftning. Det ser vi mycket fram emot.

En stor eloge skall riktas till Lkab, som ställer höga krav inom dessa områden, och som handgripligen genom audits och dialog hjälpt oss att se och tänka nytt inom dessa områden. Sammanfattningsvis kan jag säga att NYAB idag är bra inom hållbarhetsfrågor, jag kan också säga att vi kan bli mycket bättre. Så bra så att vi skall kunna använda det som ett konkurrensmedel framöver.

På senare tid har NYAB och dotterbolaget NYAB Infrastruktur etablerat sig med kontor i Piteå och Kalix, samt inom kort i Haparanda. Vi börjar med eftertryck kunna säga att vi är ett norrbottniskt bolag. Vi har anställda hemmahörande i princip i länets samtliga kommuner. Och vi verkar mer eller mindre på samtliga lokala marknader.

Glädjande ser vi också att allt fler projekt som lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU) upphandlas i entreprenadformen samverkansentreprenad eller partnering. Vi har sedan starten 2013 medverkat i och utfört ett högt antal samverkansentreprenader. Och i samtliga fall NYAB har varit avtalspart har det varit bra projekt och en nöjd entreprenör och kund. NYAB´s fyra affärsområden: Bygg, anläggning, special och infrastruktur växer var för sig. Högst tillväxttakt i år ser vi i bygg och infrastruktur. Naturligtvis samsas och hjälper respektive affärsområde varandra med sin kompetens.

Norrbotten andas morgonluft och sammantaget finns det en framtidstro. Finansiering och
konkretisering av gruvrelaterade investeringar och samhällsomvandlingar i Kiruna och Gällivare
betyder mycket för lokalsamhället och länet. Norrbotniabanan aktualiseras, Piteå har vaknat med industriella och logistiska investeringar. Luleå utvecklas fortsatt på alla vis, viktigt här är att utvecklingen inte får ske på andra norrbottniska orters bekostnad. Politiker, universitet, kulturliv, restaurangbranschen, turistnäringen, ingen nämnd och ingen glömd hjälper alla till. Hela Norrbotten måste med på inledd utvecklingsresa. Min personliga åsikt är att vi har utmaningar MEN också fantastiska möjligheter i hela länet och vi måste ta tillvara på det tillsammans.

NYAB som vill bidra med att främst erbjuda och möjliggöra kostnadseffektiva byggnationer,
anläggningar och infrastrukturinvesteringar i länet ser möjligheter. När vi inte vinner uppdrag vet vi att vi säkerställer konkurrens och vi sätter fart i benen på våra konkurrenter. En god tröst för varje kontrakt vi inte vinner, är att något bolag, eller någon kommun eller något statligt verk har gjort ett bra inköp, för någon har erbjudit ett ännu förmånligare alternativ än NYAB.

Allt detta möjliggörs av kvaliteten på våra medarbetare, förmågan att fokusera på uppgiften och att göra det tillsammans. På ett hållbart vis.

 

– Johan Larsson, VD NYAB

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.