VD har ordet

”Vintern 2012/2013 har NYAB lagt en grund för att klara sin fastlagda målsättning om en tillväxttakt överstigande 40% per år kommande tre år, avseende 2013, 2014 och 2015. Mål fastställdes också att på allvar etablera NYAB i malmfälten redan under innevarande år, dvs 2013.

För att klara av dessa målsättningar med en fortsatt hög kvalitet och kundnöjdhet har ett gediget arbete utförts inom områdena kommunikation, utbildningar, profilering, arbetschefsområden, administration, specialisering, omorganisation och nyanställningar.

Jag kan med glädje och stolthet konstatera att NYAB redan månadsskiftet juli/augusti 2013 har en orderstock som med råge överskrider helårets tillväxtmål om 40%. Vår planerade etablering i malmfälten måste också ses som ett fullbordat faktum då vi har ett antal general-, under- och totalentreprenader i framförallt Gällivare men också i Kiruna samt utanför Pajala.

Våra nyrekryteringar har fallit väl ut, alla är med och bidrar vilket är A och O för NYAB då personalen och medarbetarna är vår viktigaste resurs och vårt främsta konkurrensmedel. Vi är på god väg att bygga den lagkänsla och kultur som kännetecknar ett vinnande lag.

Marknadsläget i Norrbotten sammanfattas generellt enligt följande: Tillgången på arbete/projekt måste betecknas som god ur ett historiskt perspektiv. Jag är dock av uppfattningen att marginalerna är lägre och prisnivån mer pressad än vad jag upplevt under mina 15 år i branschen. Orsaken till detta är naturligtvis konkurrens i form av för denna geografi ”nya” aktörer samt befintliga aktörer som har en kraftig tillväxt i vissa nischer.

Avslutningsvis vill jag i detta mitt första Vd-ord tacka våra medarbetare, kunder, samarbetspartners och leverantörer för att vi tillsammans har lyckats med det första stadiet, nämligen att lära oss krypa. Utvecklingen fortgår och tillsammans ska vi nu lära oss att gå, och en stund efter det springer vi”.

– Johan Larsson, VD NYAB

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.